<< Zpět na archív
Akce:
1.2. 16 - 31.12. 17
 

Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku

Muzeum zpřístupnilo návštěvníkům nové prostory ve druhém patře pardubického zámku.Po vstupu do archeologické expozice se vydáte na dobrodružnou cestu zpět historií. Provede vás od raného středověku až po dobu pravěkého osídlení v našem regionu. Cestu zahájíte v 10. století, době sv. Václava a budete se vracet proti proudu času přes období Germánů a?Keltů až k nejstarším zemědělcům a lovcům mamutů. Těšit se můžete zejména na fascinující poklad ze Lžovic, nádherné rekonstrukce žárových hrobů z doby popelnicových polí, jedinečnou plastiku kozla z doby kamenné z?Třebosic a na mnoho dalšího. Součástí expozice je i hmatová stezka, prostřednictvím které zažijete pravěk doslova „na vlastní kůži“Všichni návštěvníci se mohou dotýkat keramických, kovových i kamenných replik. Součástí stezky však jsou také další atrakce, například modely neolitického domu a pravěké pece. Vnímání archeologie dalším smyslem – hmatem umožní zažít zcela nové pocity.

Kde

Zámek Pardubice - Východočeské muzeum, Zámek čp. 2, Pardubice

Organizátor


web: http://www.vcm.cz
Převzato z www.vychodni-cechy.info
1.9. 16 - 30.6. 17
 

Program pro školy: Kouzlo krajiny

Kouzlo krajiny - animační program - děti si díky výtvarným etudám seznámí s vývojem krajinomalby, prací s barvami a se světlem v obraze. Vhodné pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.

Kde

Východočeská galerie v Pardubicích - zámek, Zámek č. 3, Pardubice

Organizátor


web: http://pater.cz/vcg/programy/programy-pro-skoly/
Převzato z www.vychodni-cechy.info
1.9. 16 - 30.6. 17
 

Program pro školy: Na skok do renesance

Animační program zaměřený na období renesance a renesanční památky v Pardubicích, během kterého si žáci vytvoří 3-D model vlastního renesančního zámku. Vhodné od 3. třídy ZŠ a SŠ.

Kde

Východočeská galerie v Pardubicích - zámek, Zámek č. 3, Pardubice

Organizátor


web: http://pater.cz/vcg/programy/programy-pro-skoly/
Převzato z www.vychodni-cechy.info

Valašsko -Tatranský pohár 2017

(3.3. 2017)
PROPOZICE VALAŠSKO-TATRANSKÝ POHÁR 2017
 
1. Pořadatel
1.1 Pořadatelem Valašsko -Tatranského poháru 2017 (VTP 2017) jsou
 
JTRT pro s.r.o.
 
a  AOS klub Poprad (Slovenská republika)
 
 
2. Zápočet
 
2.1 Do Valašsko - Tatranského poháru 2017 (dále jen VTP 2017) se započítávají soutěže:
36. JANČA - Valašská rally Valmez (Valašské Meziříčí, 24. – 26. března 2017)
44. Rallye Tatry (Poprad, 25. – 27. května 2017)
 
2.2 Do celkového hodnocení VTP 2017 se samostatně bodují:
1. kolo: 1. etapa JANČA - Valašská rally Valmez (sobota 25. března 2017)
2. kolo: 2. etapa JANČA - Valašská rally Valmez (neděle 26. března 2017)
3. kolo: 44. Rallye Tatry (pátek 26., sobota 27. května 2017)
 
 
3. Všeobecné ustanovení
 
3.1 Pohár je určen pro posádky, které absolvují obě uvedené soutěže, které jsou součástí Valašsko-Tatranského poháru 2017 – JANČA - Valašská rally, Rallye Tatry. Podmínkou, pro hodnocení v celkové klasifikaci poháru, je odstartovat do úvodní rychlostní zkoušky na obou podnicích. VTP 2017 se může zúčastnit jakákoli domácí i zahraniční posádka se závodními licencemi, které splňují podmínky pro start na podnicích MČR a MSR.
 
3.2 Snahou pořadatelů VTP 2017 je zaměřit se převážně na posádky z nižších objemových tříd a zvýhodnit je před soutěžícími na silnějších vozech. Proto budou do celkového konečného hodnocení VTP 2017 brány v úvahu výsledky v jednotlivých objemových třídách v rámci zmíněných kol (nikoli absolutní klasifikace).
 
3.3 Pořadatel určil jednotlivá kola VTP 2017 vzhledem k celkové délce rychlostních zkoušek takto - Valašská rally obsahuje celkem 150 km RZ ve dvou etapách, proto bude rozdělena na dvě samostatná kola. Hodnocena bude sobotní I. etapa a poté nedělní II. etapa. Rallye Tatry čítá celkem 100 km RZ a bude hodnocena v rámci jednoho kola poháru.
 
4. Vypsané objemové třídy, skupiny
 
4.1 Valašsko – Tatranský pohár 2017 je vypsán pro všechna vozidla, která odpovídají platným předpisům Přílohy „J“ FIA MSŘ a národním technickým předpisům NSŘ (MČR – třídy 2 - 18) a SAMŠ (MSR – třídy 2 - 11).
 
 
5. Hodnocení, klasifikace:
 
5.1 Pořadatel vyhodnotí každé kolo VTP 2017 v samostatném výsledkovém pořadí.

5.2 Hodnocení proběhne podle systému bodování v jednotlivých třídách, a to pro každou třídu samostatně. Podmínkou přidělení bodů je, aby v každé vypsané objemové třídě JANČA – Valašská rally a Rally Tatry startovaly nejméně tři posádky.
 
 
5.3 Hodnocení úvodních dvou kol VTP 2017 a průběžná celková klasifikace po JANČA – Valašská rally bude vydána v den slavnostního startu Rallye Tatry, ve čtvrtek 25. května v 18:00 hodin. Podmínkou k hodnocení v poháru a zahrnutí do konečné celkové klasifikace zůstává odstartování do úvodní rychlostní zkoušky Rallye Tatry.
 
5.4 Do celkové klasifikace budou započítány dílčí výsledky všech tří kol VTP 2017. Žádný bodový zisk z dílčích kol VTP 2017 se neškrká. Konkrétní jezdec nemusí při každé z obou vypsaných soutěží VTP 2017 bodovat ve stejné třídě.
 
5.5 Celková klasifikace VTP 2017 bude vytvořena na základě celkového počtu získaných bodů v jednotlivých třídách v každém kole. Celkovým vítězem Valašsko-Tatranského poháru 2017 se stane posádka, která dosáhne nejvyššího součtu bodů ze všech tří kol poháru. V případě rovnosti bodů platí pravidlo, že budou zvýhodněny posádky nižších objemových tříd. Zásadní roli při srovnání soudobých a historických vozů případně sehraje objem motoru.
5.6 Pokud i poté nastane u posádek rovnost bodů (stejný objem aj.), rozhodne o určení celkového pořadí lepší čas na trati první rychlostní zkoušky Rallye Tatry!
 
5.7 Vyhlášení vítězů v celkové klasifikaci VTP 2017 proběhne na cílové rampě Rallye Tatry v Popradu, v sobotu 27. května 2017.
 
 
6. Systém bodování
 
6.1 Pořadatel přidělí v jednotlivých kolech VTP 2017 nejlepším posádkám ve vypsaných objemových třídách (při splnění podmínky 5.2) následující body:
 
1. místo: 20 bodů
2. místo: 15 bodů
3. místo: 12 bodů
4. místo: 8 bodů
5. místo: 6 bodů
6. místo: 5 bodů
7. místo: 4 body
8. místo: 3 body
9. místo: 2 body
10. místo: 1 bod
 
7. Registrace posádek
 
7.1 Registrace posádek do VTP 2017 není požadována. Všechny posádky, které se přihlásí a odstartují do první rychlostní zkoušky na JANČA - Valašská rally, mohou figurovat v průběžném hodnocení VTP 2017. S tím, že jejich bodový zisk bude potvrzen po přihlášení na Rallye Tatry a účastí na slavnostním startu Rallye Tatry ve čtvrtek 25. května 2017.
 
 
7.2 Pořadatel nepožaduje od soutěžících (posádek) za účast ve Valašsko-Tatranském poháru 2017 žádný finanční vklad.
 
8. Výhody pro účastníky Valašsko-Tatranský pohár 2017
 
8.1 Pořadatel poskytne posádkám, které se zúčastní JANČA - Valašská rally a následně se přihlásí na Rallye Tatry 2017 slevu ve výši 40% z částky startovného na slovenském podniku.
 
9. Ceny a prémie za celkové umístění
 
9.1 Vyhlášení vítězů VTP 2017 proběhne po ukončení posledního kola poháru na základě bodů, sečtených ze všech tří kol.
 
9.3 Přehled jednotlivých cen a prémií - celková klasifikace:
1. místo: poháry + poukaz na týdenní pobyt v Chorvatsku pro oba členy posádky (+ další dvě osoby)
2. místo: poháry + poukaz na víkendový pobyt v AQUACITY Poprad pro oba členy posádky (+ další dvě osoby)
3. místo: poháry + poukaz na víkendový pobyt v Hotelu Sipox Štrba pro oba členy posádky (+ další dvě osoby)
4. místo: poháry + poukaz na víkendový pobyt v Majláthově chatě na Popradském plese pro oba členy posádky (+ další dvě osoby)
5. místo: poháry, autodoplňky v ceně 3 000,- Kč
6. místo: poháry, autodoplňky v ceně 2 000,- Kč
 
 
10. Protesty
 
10.1 Protesty musí být doručeny v písemné formě do dvou dnů (pondělí 29. května 2017) po vyhlášení výsledků VTP 2017 na adresu pořadatele.
 
10.2 Protest má právo podat pouze přímý účastník VTP 2017, který v uvedeném seriálu startoval.
 
10.3 Protest musí být doložen hodnověrnými dokumenty. Pořadatel bude protest následně řešit a nejpozději do tří dnů od podání protestu (čtvrtek 1. června 2017) podá vyjádření.
 
 
11. Dodatky
 
11.1 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny těchto propozic VTP 2017, aniž by přebíral odpovědnost za jakékoliv škody z těchto změn vzniklé.
 
11.2 Ceny a prémie za celkové umístění nelze vymáhat po pořadateli právní cestou.
 
 
12. Kontakt
 
12.1 Veškeré dotazy týkající se Valašsko - Tatranskému poháru 2017 směřujte na níže uvedený kontakt: JTRT pro s.r.o., nám. Spojenců 3138/5a, 796 01 Prostějov, IČ: 24168785 DIČ: CZ24168785, telefon / fax: +420 733 401 669, www.valasskarally.cz
 
AOS klub Poprad, Šrobárova 47, 058 01 Poprad, IČO: 37938410, Mobil: +421 903 639 422, mobil: +421 905 345 004, www.rallyetatry.sk
 
12.2 Kontaktní osoby:
 
Posádky, soutěžící:
Petra Mynářová (tajemník Janča - Valašská rally), GSM: +420 775 760 464, e-mail: petra.mynarova@email.cz
 
Bc. Peter Oravec (tajemník Rallye Tatry), GSM: +421 903 639 422, e-mail: p.oravec@aosklubpoprad.sk
 
 
Jaromír Tomaštík Ing. Stanislav Hanzeli
předseda organizačního výboru předseda organizačního výboru
JANČA – 36. Valašská rally 2017 44. Rallye Tatry 2017
 
Valašské Meziříčí, Poprad 1. března 2017
Pavel
: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447